Biznes coaching

Czy Twoja organizacja właśnie przygotowuje się do zmian? Czy w związku z tym potrzebujesz wzmocnić umiejętności liderskie swojej kadry managerskiej? Czy pragniesz, aby pracownicy i managerowie  jeszcze lepiej umieli czerpać ze swoich zasobów?

A może borykasz się z trudnościami komunikacyjnymi w Twojej firmie? Może potrzebujesz, by Twoi pracownicy byli jeszcze bardziej zmotywowani umieli lepiej  zachowywać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym? 

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy i managerowie  weszli na wyższy poziom kompetencji „miękkich”, zaoferuj im możliwość realizacji wybranych przez siebie celów rozwojowych poprzez business coaching.

 W swojej długoletniej praktyce przeprowadzałam procesy business coachingu zarówno w bardzo dużych firmach, jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pracowałam zarówno z najwyższą kadrą managerską, jak i z brygadzistami i mistrzami produkcji. Chętnie wspomogę moim doświadczeniem również Twoją firmę.

To Wy najlepiej znacie swoją branżę. Ja za to doskonale znam się na ludziach. Wspieram ich rozwój od prawie 30-stu lat, a od 25 zajmuję się biznesem, w różnych jego odmianach. Spod moich skrzydeł wyszły dziesiątki, jeśli nie setki dobrych managerów, trenerów i coachów.

Na czym polega business coaching?

W business coachingu, podobnie jak w life coachingu, zachodzi głęboki proces wewnętrznych zmian. Cel, zgodny z potrzebami firmy i indywidualnymi potrzebami pracownika/managera, dotyczy zmiany w życiu zawodowym. 

Może to być między innymi:

  • wzmocnienie dotychczasowych umiejętności menedżerskich i zdobycie nowych kompetencji w tym obszarze,
  • odnalezienie swojego potencjału i spojrzenie z nowej perspektywy na swoje zasoby,
  • wzmocnienie umiejętności miękkich, np. komunikacji, delegowania zadań, budowania relacji,
  • odnalezienie satysfakcji z realizacji codziennych zadań.

Coaching to niezwykle skuteczna metoda rozwojowa. Dzięki niej, zdobywając nowe, bardzo ważne w pracy kompetencje, możesz odważnie patrzyć w przyszłość.  

To metoda na rozwój i rozwiązania. Najbardziej właściwe rozwiązania dla Twojego pracownika, bo wypływające wprost z jego potrzeb i potrzeb firmy. 

Dlaczego proponuję Tobie coaching ze mną?

Klienci najczęściej mówią, że mi bardzo ufają. Od pierwszej chwili. 

Niezachwianie wierzę w swoich klientów. Towarzyszę, motywuję i wspieram. I jestem zawsze, kiedy mnie potrzebują.

Jak biznes coaching wygląda w praktyce?

Jeśli w analizie potrzeb rozwojowych Twojej firmy pojawi się potrzeba rozwoju np. kompetencji managerskich kadry zarządzającej, zaproponuję Ci przeprowadzenie procesów coachingowych tych pracowników. 

Pierwszym krokiem będzie spotkanie kontraktowe, na którym wspólnie ustalimy cel i zasady współpracy na kolejnych 7-8 spotkań. 

Sesje odbywają się w około 3-tygodniowych odstępach.  Każda sesja trwa 1h15 minut. Mogą odbywać się online lub na żywo.

Po sesji uczestnik może otrzymać tak zwane zadanie międzysesyjne, związane z celem nad którym pracuje. 

Pomiędzy sesjami, jeśli jest taka potrzeba,  można konsultować się ze mną telefonicznie lub mailowo.

Po zakończonym procesie coachingowym każdego pracownika spotykamy się jeszcze raz, aby omówić zmiany osiągnięte dzięki wspólnej pracy oraz stopień realizacji celu rozwojowego.

W porozumieniu z Tobą ustalamy plan działań mający na celu „zamrożenie” zmian.