Indywidualne rozmowy rozwojowe

Ta forma pracy pozwala jeszcze bardziej rozwijać kompetencje „miękkie” pracowników, bez konieczności wchodzenia w głęboki proces rozwojowy, jak to ma miejsce w przypadku coachingu.

Indywidualne rozmowy rozwojowe układają się w cykl  3-4 spotkań.

Sesje odbywają się zazwyczaj co 2 miesiące.

Nad czym można pracować podczas indywidualnych rozmów rozwojowych?

 

Spotkania bazują na tym, jakim problemem, czy konkretnym wyzwaniem w swojej pracy, uczestnik chce się zająć. Może to być, poprawa np.:

– współpracy ze zwierzchnikiem, z podwładnymi, z innymi działami,

– komunikacji z klientami,

– wyników sprzedaży,

– realizacji projektów,

– oraz wielu innych.

Na czym polegają indywidualne rozmowy rozwojowe?

Uczestnik na przykład za cel obiera poprawę atmosfery w swoim zespole. 

Dzięki umiejętnie zadawanym pytaniom, sam dochodzi do najlepszych dla siebie rozwiązań. Nie tylko ustala konkretne działania, które mają go przybliżyć do celu, ale też widzi swoje wyzwania z dystansu i szerszej perspektywy. Zatrzymując się przy nich i konsultując je ze mną, dochodzi do swoich wniosków i zaczyna widzieć drogi do poprawy sytuacji. 

Między spotkaniami uczestnik realizuje zaplanowane działania, widzi swoją sprawczość w tym obszarze i zbliża się do celu.

2 – miesięczne przerwy między spotkaniami są właśnie po to, by dać sobie czas na działania i pojawienie się ich efektów.

Zamknięcie procesu

Pierwsze spotkania mogą odbywać się online, ale bardzo dbam o to, by ostatnia, podsumowująca sesja była spotkaniem na żywo.

Daje to zupełnie inny poziom percepcji i pozwala na jeszcze większą wzajemną uważność. Jest też podsumowaniem, czasem na wnioski i obserwacje oraz uhonorowaniem wysiłku uczestnika, włożonego w swój rozwój.

Bezpieczeństwo procesu rozwojowego

Bardzo chciałabym podkreślić, że dbanie o poczucia bezpieczeństwa uczestników jest dla mnie sprawą najwyższej wagi. 

Zgodnie z etyką coacha obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. To, co słyszę podczas sesji, czy to coachingowej, czy to podczas indywidulanych rozmów rozwijających, pozostaje tylko między mną a klientem. Nigdy nie trafia to do uszu ani zwierzchników, ani podwładnych, ani żadnej innej osoby.

Ważne jest aby wiedzieć, w jakim jesteśmy punkcie i w którym kierunku mamy iść dalej.  Dlatego proponuję firmom przygotowanie podsumowania po warsztatach, procesach coachingowych, team coachingu czy rozmowach indywidualnych. Raport zawiera m. in. informacje, w jakim stopniu udało się zrealizować cel procesu i jakie mam zalecenia rozwojowe na przyszłość.

Jeśli czujesz, że właśnie według takich zasad chcesz jeszcze bardziej rozwijać kompetencje swojej kadry managerskiej i pracowników – zadzwoń lub napisz do mnie: https://iwonazbikowska.pl/kontakt/